Kezdőlap

Tóth Dániel,

hites ügyvéd.

Munkája: Mélt. és Főt. püspök Laicsák Xaverius Ferencz ur ő Nagyságának a nagyváradi deák szertartású püspöki székben 1827. eszt. nov. 18. lett fényes beiktatása alkalmatosságára. Nagy-Várad.

Petrik Bibliogr.