Kezdőlap

Tóth Elemér,

zenetanár.

Zenészeti czikkeket írt a Zenevilágba (1901) és a Zenelapba (1902).

Munkája: A zongorázás és éneklés problémájának élettani megoldása. A Tóth Elemér-féle zeneiskola tanítási rendszere. Bpest, 1907.

M. Állam 1903. 206. sz. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.