Kezdőlap

Tóth Farkas,

Jézus-társasági lelkész és tanár, majd Szent-Benedek-rendi pap, szül. 1746. jan. 5. Pécsett; miután 1763. a gymnasiumot Pécsett elvégezte, felvétetett a Jezsuita-rendbe Trencsénben; Kassán tanulta a bölcseletet és a theologiát Nagyszombatban. A rend föloszlatása után (1773) kilépett a papi rendből; azonban idő multán ismét visszatért a pécsi egyházmegye papjai közé és a budai akadémiai gymnasiumban több évig a humaniorák tanára volt, majd a soproni gymnasium igazgatója. Végre 1803. Pannonhalmán átvette a szent Benedek-rendi növedékpapok ismétlési tanítását, hol 1825. febr. 26. meghalt.

Munkái:

1. Carmen amoebaeum virtuti et honori Excell. Illustr. ac Rev. D. Adami e. l. b. Patachich de Zaiezda archi-episcopi Colocensis oblatum a scholis humanitatis archi-gymnasii regiae univers. Budensis 1782. (Budae, névtelenül).

2. A magyar szent koronának utolsó hazajövetele. (Buda, 1790. Költemény; a M. Kurir Toldalékja 85-87. l.).

3. A Trenk csúfos ember. Hely n. 1790. (Gúnyvers, névtelenül).

4. Atyjának utolsó meg-tisztelése után hazatért nádor-ispánjokat meg-szólitják a magyarok. Buda, év n. (Költemény. Névtelenül).

5. Onomasticon Leopoldo archiduci et palatino mecoenati oblatum quum 1793. grammatophylacium instituti diplomatico-historici publice aperiretur. U. ott. (Költ.).

6. A magyar koronás fejedelmet megtámadni nem tanátsos. Pozsony, 1796. (Költ.).

7. Mele Pindarica honoribus Illustr. Dni Francisci Szányi episcopi Rosnaviensis a. 1801. decantata. Sopronii. (Költ.).

8. Lovász Zsigmond békési főispán beiktatásakor mondott beszély. Hely és év n.

Kéziratai a pannonhalmi szent Benedek-rend könyvtárában.

Tudományos Gyűjtemény 1825. VI. 121. l. (Nekr.)

Hazai és Külföldi Tudósítások 1825. I. 22. sz.

Stoeger, Scriptores 366. l. (Neve Toethnek irva).

Fejér, Historia Academiae. Budae, 1835. 108., 122. l.

Danielik, M. Irók II. 355. l.

Petrik Bibliogr.

Irodalomtörténeti Közlemények 1897. 88. l.