Kezdőlap

Tóth Ferencz,

ref. lelkész Fülöpszálláson (Pestm.).

Munkája: A halhatatlanság reménylésének idvességes hasznai. Mellyeket főtiszt. Veresmarti Vég Sámuel urnak, Kecskeméti ref. lelkész és superintendense utolsó tisztessége megadása alkalmatosságával a kecskeméti templomban 1807. júl. 19. halotti tanítása. Pest, 1808. (Göböl Gáspár gyászbeszédével).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.