Kezdőlap

Tóth Xav. Ferencz.

Munkája: Örömdal a magyar nemzet legszentebb ünnepére, midőn I. Ferencz József és felséges neje Erzsébet császárné 1867-ben megkoronáztattak. Buda, 1867.

Petrik Könyvészete.