Kezdőlap

Tóth Ferencz,

jogbölcseleti akadémiai tanár, szül. 1818. Hajdú-Szoboszlón; Debreczenben végezvén középiskoláit, a Tisza családnál volt nevelő. Az 50-es évek elején a debreczeni főiskolában megválasztották a történelem tanárává; 1874. a jogbölcseletet is hozzácsatolták tanszékéhez. Negyvenegy évi tanársága után nyugalomba vonult. Meghalt 1909. márcz. 4. Debreczenben kilenczvenkét éves korában. Végrendeletében egész vagyonát a ref. kollegiumnak hagyta.

Munkái:

1. Bölcsészet történelme. Tanulók s művelt olvasók számára. Debreczen, 1872., 1874., 1884. Három kötet.

2. Jogbölcsészet. Ahrens után. U. ott, 1879.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1909. 55. sz. (Nekr.).

Debreczeni Független Ujság 1909. 53. sz.