Kezdőlap

Tóth Gyula,

az orsz. m. kir chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás vezetője, szül. 1859. ápr. 24. Győrött; középiskoláit Győrben, a műegyetemet Budapesten és Bécsben végezte, a hol 1881-ben vegyészi oklevelet nyert. 1882. az állami vegykisérleti állomás vegyésze, 1895. pedig az országos chemiai intézet fővegyésze lett. 1901. máj 29. megkapta a Ferencz József-rend lovagkeresztjét.

Czikkei a Zeitschrift für Thierchemieben (1885. A natronmész behatása a fehérjékre, németül); a Közgazdasági Szemlében (1885. Uj módszer a kenőolajok és gázolajok vizsgálatára); a Chemische Zeitungban németül (1886. Új módszer a fenol meghatározására, 1890. Összehasonlító vizsgálatok a borkősav vizsgálatára, 1891. Adalék a jódkeményítő kémiai szerkezetéhez); a Vegytani Lapokban (A hőfok befolyása a kémiai folyamatok gyorsaságára); a Math. és Term.-Tud. Értesítőben (1893. A sárga foszfornak új mennyileges meghatározási módszere); a M. Chemiai Folyóiratban (1895. A budapesti kenyér timsótartalmáról, 1896. A víztisztításról, 1897. Az aszfaltanyagok vizsgálatáról) sat.

Munkái:

1. Növényi eredetű festék kimutatása a paprikában. Bpest, 1900. (Kisérletügyi Közlemények III.).

2. Újabb adatok a dohány fermentálásának kérdéséhez. U. ott, 1903. (Kisérletügyi Közlemények).

3. Külföldi dohányok. A Tisza folyóvizének felhasználásáról a gazdaságban. U. ott, év n. (Kisérletügyi Közlemények) sat.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 290. I. II. Pótkötet 1901. 744. l.

Magyarország Vármegyéi. Győr vármegye. Bpest, 1908. 207. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.