Kezdőlap

Tóth István,

orvosdoktor, egyetemi magántanár, tart. m. kir. honvédfőorvos, nőorvos, szül. 1865. decz. 12. Szatmárt; középiskoláit szülővárosában, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol orvosi oklevelét 1889. szerezte. 1889-től a Tauffer tanár szemészeti klinikáján volt alkalmazva; 1900-tól egyetemi adjunktus lett; 1899. a nőgyógyászattal magántanárrá habilitálták.

Munkái:

1. A méh, petefészek és méhkürt daganatainak a hüvelyen át való operálásáról. Bpest, 1900. (Orvosi Hetilap Közleményei).

2. Közlemények a Tauffer Vilmos ... tanár vezetése alatt álló 2. sz. női klinikáról. U. ott, 1900. (Többekkel).

3. Casuistikus Közlések a 2. sz. női klinikáról. U. ott, 1901. (O. H. Közleményei).

4. A chorionepitheliomáról. U. ott, 1904. (O. H. Közlem.)

Szerkeszti a Gynekológia cz. füzeteket 1902 óta Budapesten (Temesváry Rezsővel).

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Pesty Alfréd, M. orvosi Évkönyv és Czímtár. Bpest, 1899. 168. l.

Pallas Nagy Lexikona II. Pótkötet 1904. 744. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.