Kezdőlap

Tóth János,

ref. lelkész Lak-Szakáloson (Komáromm.).

Munkája: Valóságos tükör, a mellyből mindenféle ember, úgymint I. Czégéres bűnös. II. Képmutató. III. A megtérni kezdett, és IV. A megtérésben elő mentt, a lelki állapotra nézve magát megesmérheti. Hozzá adatott az igaz keresztyén életnek regulája. Komárom, 1795.

Petrik Bibliogr.