Kezdőlap

Tóth Nep. János,

orvos-sebészdoktor, szülész-mester és műtő, szül. 1833. ápr. 7. Tabajdon (Fehérm.); tanulmányait a pesti egyetemen elvégezvén, 1857. orvosdoktorrá, 1858. pedig sebészdoktorrá avattatott; ezután a m. kir. tud. egyetem sebészi kórodájának tanársegéde, majd a szent Rókus III. orvosi vagy bújakóros osztályának h. főorvosa volt. 1863. magántanári képesítést nyert. Meghalt 1865. jan. 23. Pesten, küteges hagymázban.

Czikkeit felsorolja Szinnyei Repertóriuma III. k. és Hőgyes Emlékkönyve.

Munkája: Az elsődleges bujafekélyek kór- és gyógytana. Pest, 1862. (Nyom. Budán. E nemben első magyar mű).

Vasárnapi Ujság 1863. 34., 39. sz. arczk.

Fővárosi Lapok 1865. 20., 22. sz.

Szinnyei Könyvészete.

Hőgyes Endre Emlékkönyve. Bpest, 1896. 211. l.