Kezdőlap

Tóth János,

ev. lelkész és kemenesaljai esperes, szül. Jobaházán (Sopronm.) szegény szülőktől; tanult Sopronban és 1840-41. a bécsi prot. akadémiában; innét Vadosfára ment segédlelkésznek, 1848. Magasiba rendes lelkésznek és 1852. kemenesaljai egyházmegyei esperes lett. 1864-től Nemes-Dömölkön volt lelkész, 1866. egyházm. al-, majd főjegyző lett. 1874. szélütés érte. Meghalt 1879. jan. 31. 62. évében.

Munkája: Néhai Tóth János ... népszerű halotti beszédei. Összegyűjtötte és kiadta Kiss Lajos. Pápa, 1882. Két kötet. (Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 188.).

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1879. 9. sz.

Kiszlingstein Könyvészete.