Kezdőlap

Tóth János,

rajztanár, szül. 1852. jan. 30. Hód-Mező-Vásárhelyen, hol a gymnasiumot, majd Budapesten az orsz. mintarajztanodát és rajztanári képezdét elvégezvén, a vasutépítő-társulatnál hivatalnok, később a m.-túri, majd a rimaszombati egyesült protestáns gymnasiumnál rajztanár volt; innét 1884. Nagy-Kőrös választotta meg a gymnasiumhoz és a tanítóképző-intézethez a rajz és szépírás rendes tanárának. E tárgyak mellett Kalocsa Balázs buzgólkodásából s áldozatkészségéből több évig a fa-faragászatban is tanította növendékeit. Az 1891-92. tanévben elméje elborulván, állásáról kénytelen volt lemondani. Meghalt 1893. márcz. 18. Budapesten.

Tankönyvei, melyeket tanárutódai is használtak, kőnyomatban jelentek meg:

1. A középkori románépítészet rövid vázlata Magyarországon.

2. A középkori csúcsíves építészet rövid vázlata Magyarországon.

3. A népiskolai rajztanítás módszertana.

Ádám Gerzson, Nagykőrösi Athenás. Nagykőrös, 1904. 267. l.