Kezdőlap

Tóth János,

körjegyző Istvánfalván (Vasm.).

Munkái:

1. A m. kir. belügyminiszterium által kiadott m. törvények, kormányrendeletek és egyéb elvi jelentőségű határozatok, végrehajtási utasítások és ítéletek összesített nyilvántartása 1836-1899-ig. Szent-Gotthard, 1901. Tárgymutató hozzá. U. ott, 1901.

2. Gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztári szolgálat a községekben. U. ott, 1903.

M. Könyvészet 1901. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.