Kezdőlap

Tóth Kurucz János,

fővárosi tanító.

A leányvári (Komáromm.). ásatásoknál buzgón közreműködött és az itt szerzett tapasztalatairól czikkeket írt a helyi lapokba és a Komárom vármegyei és városi Múzeum-Egyesület Értesítőibe. Most rendezi sajtó alá azon régi okleveleknek és írásoknak nagy tömegét, melyek az egykor oly népszerű molnár czéhek történetét tárgyalják.

Komáromi Ujság 1909. 32. sz.

Komáromi Lapok 1910. 28. sz.