Kezdőlap

Tóth Jenő István,

főgymnasiumi tanár, szül. 1844. szept. 2. Érsekujvárt (Nyitram.); 1860. szept. 18. a kegyes-tanítórendbe lépett és 1875-ben tett tanári vizsgát; több gymnasiumban tanított, Kolozsvárt volt házfőnök, midőn 1898. szept. a rend kormánya Temesvárra helyezte, de ekkor kilépett a rendből és az érsekujvári közs. kath. főgymnasiumban lett tanár, hol a mennyiségtant és természettant tanította.

Czikkei a nagykanizsai főgymnasium Értesítőjében (1875. A határozatlan egyenletekről); a kolozsvári kegyes tanítórendi főgymnasium Értesítőjében (1885. A messzelátó).

Szőllősy Károly, A szerzetesrendek II. 33. l.

A kegyes tanítórend Névtára 1897.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 59. l. és Német Károly tanár szives közlése. (Rulla).