Kezdőlap

Tóth József,

kath. esperes-plébános, szül. 1763. márcz. 19. Ivánkán (Nyitram.); a theologiát 1783. Budán hallgatta s 1784. jún. 1. Pozsonyban végezte. 1787. fölszenteltetett. Káplán volt Pesten, 1791. plébános lett Nagy-Sárón, 1806. júl. 9. Verebélyen, majd kerületi alesperes. Meghalt 1829. szept. 14.

Munkái:

1. Az irgalmasságnak legfőbb tárgyáról elmélkedő egyházi beszéd. Mellyet Pünkösd 2. napján 1807. eszt. 18. máj., az újonnan épített pesti polgárok ispotálya örökös esztendőbeli emlékeztető, vagy-is installatiójának napján élő-nyelvel mondott Pesten a szent Rókus templomában ... Pest.

2. Nagy bőjti szent beszédek. Írta és mondotta. Pozsony, 1822.

3. Magyar beszéd Keglevich János gróf, barsi főispán beiktatásakor ... 1825.

Petrik Bibliogr.

Zelliger Alajos, Egyházi Írók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 528. l.