Kezdőlap

Tóth József,

győri kanonok, a győri papnevelőház aligazgatója, szül. 1786. okt. 26., felszenteltetett 1809. okt. 28. 1834-től kanonok és hosszabb ideig Győr város plébánosa, hol 1864. jan. 20. meghalt.

Munkái:

1. A városi polgárok kötelességei. Hirdette a becses sz. k. Győr városa magyar fegyveres serege ünnepének alkalmatosságával annak fő-templomában bőjt-elő hava 14. 1822. Győr.

2. Szent Istvánnak a magyarok első királyának dicsérete ... kisasszony havának 24. napján 1823. Bécs, 1823.

3. Egyházi beszéd, mellyet a Radivojevich magyar nemes ezred 3. batalionnyának zászlója szentelésekor Győrbe Mindszent hava 5. 1823. mondott. Győr, 1823.

Schematismus Cleri Jaurinensis 1845. 207., 241. l.

M. Sion 1864. 80. l.

Némethy Lajos, Szent Istvánról mondott dicsbeszédek irodalma. Bpest, 1881. 14. l.

Petrik Bibliogr.