Kezdőlap

Tóth József,

városbíró, szül. 1820. jún. 13. Rév-Komáromban; gymnasiumi tanulmányait itt és Esztergomban végezte; azután az atyja halála után hátrahagyott épületfakereskedést folytatta két évig. 1846. községi tanácsos lett Esztergomban, 1858-tól pedig községi bíró volt 1863-ig; 1872. Esztergom-Vizivárosban ismét megválasztatott bírónak, mely tisztséget még 1888-ban is viselte. Ezen idő alatt gyümölcsfatenyésztéssel is foglalkozott; tizenkét évig tanította az esztergomi iskolába járó, valamint a földmives osztály fiatalságát a gyümölcsfanemesítésre. Az arany érdemkereszt tulajdonosa volt. Meghalt 1907. júl. 4. Esztergomban.

Több gyümölcsészeti czikket írt a szaklapokba; költeményei a helyi lapokban, így az Esztergomi Hivatalos Közlönyben (1878-79) jelentek meg.

Munkái: Összes költeményei 1846-1896. Esztergom, 1901. (Ism. M. Szemle 39., Esztergom 38. sz.).

Zelliger Alajos, Esztergom-vármegyei írók. Bpest, 1888. 234. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról és gyászjelentés.