Kezdőlap

Tóth József,

ref. néptanító, szül. 1848. aug. 18. Garam-Lökön földmívelő szülőktől; felsőbb tanulmányait a pápai ref. főiskolában 1859-ben kezdte, később a lévai állami tanító-képzőben folytatta a mint kis-kálnai tanító magánúton végezte. Jelenleg Nagy-Keszin (Komáromm.) tanító.

Irodalmi működését 1875. kezdte, mikor a Független Polgár cz. napilapnak volt rendes levelezője r. t. jegygyel; levelezést folytatott még a Budapestben is. 1883 óta a Komárom és Vidéke cz. hetilapnak munkatársa, mely lapba több czikket, beszélyt és tárczát írt.

Álnevei: Állatvédő, Névtelen és Barsi.

Önéletrajzi adatok.