Kezdőlap

Tóth József,

Budapesten.

Munkái:

1. Ibolya-koszorú. A legszebb új énekek gyűjteménye a keresztyén buzgó hívek számára. Bpest, 1888.

2. Nefelejtsszál a keresztyén hívek épületére. U. ott, 1889.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.