Kezdőlap

Tóth Kálmán,

vasúti mernök Brasiliában; 1863. azon szép ajánlatot tette a m. n. Múzeum igazgatóságának, hogy az általa adandó utasítás szerint fog gyűjteni Múzeumunknak.

Több érdekes czikket közölt a Vasárnapi Ujságban. Egy Tóth Kálmán mérnök szintén írt mérnöki czikket a M. Mérnök- és építészeti Közlönybe, 1870. (New-York állam csatornái és 1871-ben kettőt. Valjon ugyanegy ezen íróval?)

Hölgyfutár 1863. II. 34. sz.