Kezdőlap

Tóth Kálmán (Pinkóczi),

kegyes tanítórendi áldozópap és tanár, szül. 1853. decz. 26. Pesten, a hol a gymnasium osztályait végezte és 1874. szept. 29. Váczon lépett a piarista rendbe. Tatán tanított 1875-78., mely idő alatt magánúton végezte a hittudományokat, melyekből Nyitrán vizsgálatot tett. 1879. jún. 27. pappá szentelték. Ez évben Veszprémbe küldték tanárnak s innét a budapesti egyetemen tanári alapvizsgálatot tett. Meghalt 1880. ápr. 2. Veszprémben.

Költeményei különféle szépirodalmi lapokban jelentek meg; czikkei a M. Államban (1877. A kereszténység befolyása a nyelvtudományra); a veszprémi főgymnasium Értesítőjében (1895. Karácsonéj).

Munkái:

1. Szökevény. Költői beszély. 1876.

2. Téli regék. Veszprém, 1880. (Költ.).

Kéziratban: Alfréd, dr. 3 felv. (Tatán előadták).

Szőllősy Károly, Szerzetesrendek II. 34. l.

A m. kegyestanítórend Névtára 1880.

Kalmár, Az Urban elhunyt rendtagok kegyeletes emlékezete. Bpest, 1881.

Kiszlingstein Könyvészete és Német Károly piarista tanár szíves közlése. (Rulla).