Kezdőlap

Tóth Kálmán,

bölcseleti doktor, ev, főgymnasiumi tanár, szül. 1866. Malyinkán (Borsodm.); 1890. tett tanári vizsgát a történelemből és latinból és azóta ev. főgymnasiumi tanár Budapesten a VII. kerületben.

Czikke a Paedagogia Plutarchban (I. 1866. Gyertyánffy I. életrajza).

Munkája: A Merula-féle irodalmi csalás. Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 1888.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Kalmár Elek, Tanári Névkönyv. Lőcse, 1907. 40. l.