Kezdőlap

Tóth Kálmán,

ref. segédlelkész Nagy-Kátán.

Munkái:

1. Gyászbeszéd, melyet a tápió-bicskei csatában elesett hősök sírja felett tartott Nagy-Kátán 1895. ápr. 3. Bpest, 1895.

2. Alkalmi beszéd a szabadságharcz tápió-bicskei csatájában elesett honvédek sírjai felett. U. ott, 1896.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.