Kezdőlap

Tóth Kálmán,

ref. esperes-lelkész Deákiban (Pozsonym.).

Munkái:

1. Ünnepi beszéd. Tartotta a vág-sellyei Casino-egyesületnek 1898. márcz. 15. hazafias ünnepélyén. Galántha, 1898.

2. Esperesi jelentés a komáromi ref. egyházmegye 1907. júl. 24. közgyűléséhez. Komárom, 1907.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.