Kezdőlap

Tóth Kálmán (stomfai),

fővárosi tanító.

Munkái:

1. Első könyve. Egy kötet novella, tárczagyűjtemény. Bpest, 1902.

2. Természettan. A mindennapi és ismétlő népiskolák számára. 161 ábrával. U. ott, 1906.

3. Nyelvoktatási vezérkönyv és példatár a helyesírás és fogalmazás elsajátítására. III., IV. rész. Elemi népiskolák IV. és V., VI. oszt. számára. U. ott, 1906.

4. Kisérleti vezérkönyv a természettan elemi tanításához. Elemi-, kézimunka (szlöjd), ismétlő- és iparostanoncz-iskolai szaktanítók és tanítójelöltek használatára. Technikai utasításokkal, a tananyag vázlatos felosztásával, táblázatokkal, műszótárral és 447 képpel. U. ott, 1908.

M. Könyvészet 1906., 1908. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.