Kezdőlap

Tóth Kálmán,

debreczeni ipartestületi jegyző.

Munkája: A debreczeni 1903. aug. 15. és 16. megtartott czipész kisiparos nagygyűlés Jegyzőkönyve. Debreczen, 1903.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.