Kezdőlap

Tóth Lajos,

kegyes tanítórendi áldozópap és házfőnök-igazgató, szül. 1792. szept. 26. Sümegen (Zalam.); 1808. okt. 15. Kecskeméten lépett a rendbe, hol két évig volt novicius és tanított is, 1810-11. a grammatikai osztályokban, úgyszintén 1811-13. Tatán. Ekkor két évig a philosophiai tanfolyamot hallgatta Váczon, majd egy évig theologus volt Nyitrán és Szent-Györgyön. Tanár volt 1819-22. Váczon, 1822-26. Veszprémben, 1826-31. Sátoralja-Ujhelyen, hol a szónoklatot és költészetet adta elő; 1831-36. Kecskeméten a noviciusok másodmestere, 1836-37. Magyar-Óvárt, 1837-42. Selmeczbányán a poezis tanára; ekkor ugyanitt házfőnök, gymnasiumi és népiskolai igazgató lett. 1850. Nagy-Kanizsára ment nyugalomba; de a nagy tanárhiány miatt itt újra a kathedrára lépett s a latin, magyar és görög nyelvet adta elő. Meghalt 1855. máj. 24.

Munkái:

1. Főt. Bolla Márton urnak ... nevenapjára 1821. eszt. Pest. (Költ.).

2. Óda mélt. és főt. Kopácsy József urnak, midőn a székes-fehérvári püspöki székbül a veszprémi püspöki székbe iktatnék. Veszprém, év n.

3. Óda mélt. és főt. Gelei s Makai Makay Antal urnak, midőn veszprémi püspöki székébe iktatnék; bőjtmás havának 24. 1824. U. ott, 1824.

4. A kegyes iskoláknak tek. nemes Zemplén vármegyében eltöltött század évi ünnepére szent Jakab havának 27. 1827. Kassa.

5. Óda mélt. Székhelyi gróf Majláth Antal urnak, midőn Zemplén vármegye főispáni székébe iktatnék, sátoralja-ujhelyi kegyes iskolák háza tiszteletül ajánlotta Kisasszony havának 5. 1830. U. ott.

Familiae cler. reg. Schol. Piar. Pestini 1856.

Petrik Bibliogr.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról és Német Károly piarista tanár szives közlése. (Rulla).