Kezdőlap

Tóth Lajos,

theologiai doktor, kath. plébános, szül. 1878. decz. 6.; fölszenteltetett 1901. aug. 6.; tanulmányi felügyelő volt Nagyváradon; 1901-től a püspöki lyceum helyettes tanára; 1909 óta berettyó-újfalusi plébános.

Munkái:

1. A kinyilatkoztatás története. I. könyv. Forrástanulmányok. Nagyvárad, 1905.

2. Szent Pál apostol levelei a galathákhoz. Főkép a történelmi részek megvilágítása, különös tekintettel a levelek keltezési idejére. Nagyvárad, 1905. (Hittudori értekezés).

A Kath. Hittérítők lapját szerkesztette több éven át 1908. végeig.

Alkotmány 1808. 5. sz.

Schematismus Cleri Magno-Varadinensis 1905. 167. l.

M. Könyvészet 1906. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.