Kezdőlap

Tóth Mór (tőrei és tótmegyeri),

nyug. kir. ügyész, Karczag város díszpolgára; Pest megyében kezdte meg az ügyészi pályát, azután a szegedi várban, majd Egerben és Debreczenben folytatta, Szolnokon pedig bevégezte, hol 1902. ápr. 14. meghalt 62 évében.

Munkái:

1. A foglyokról, rabságról és börtönügyről. Írta Ferrus M. G., dr. Klein S. német fordítása után magyarította. Eger, 1874. (Nagy Lászlóval.)

2. Tanulmányok a börtönügy terén. U. ott, 1874.

3. Mezőgazdasági foglalkozások a letartóztatási intézetekben. Bpest, 1893. (M. Jogászegyleti Értekezések 88. Kisfaludy Lászlóval.)

4. Jó madarak. Bűnügyi elbeszélések. Karczag, 1897. (Ism. Budapesti Hirlap 240., Egyetértés 232. sz.)

5. Zenebonás emberek. Bűnügyi elbeszélések közel és távol időből. U. ott, 1900. (Ism. Budapesti Hirlap 66., Máramarosi Lapok 12. sz.)

Petrik Könyvészete és a M. Könyvészet 1886-1900.

Csurgó és Vidéke 1897. 39. sz.

Egyetértés 1902. 105. sz. (Nekr.)