Kezdőlap

Tóth Pál,

ref. lelkész előbb Verőczén (Nógrád m.); 1820. jún. az ácsi (Komárom m.) ekklésiába helyeztetett át, hol mint esperes-lelkész 1856. szept. 3. meghal 73. évében.

Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1817. 11. A visegrádi vár, 1819. 11. Töredék a füvésztudományról, 1823. 2. Rövid gondolatok a zseniről).

Munkája: A természet vizsgálása. Írta Bonnet Károly, magyarra ford. és némely hozzáadásokkal megbővítve kiadta. Pest, 1818-19. Három kötet, rézmetszettel.

M. Kurir 1819. II. 24. sz.

Tud. Gyűjtemény 1820. VI. 120. l.

Szinnyei Könyvészete és gyászjelentés.