Kezdőlap

Tóth Péter (ifj.),

fővárosi hivatalnok.

Munkája: A végzet. Regény. Bpest, 1901. (Első munkája. Ism. Vasárnapi Ujság 1902. 4., 20. sz.).

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.