Kezdőlap

Tóth Sándor,

kegyes tanítórendi áldozópap és főgymnasiumi igazgató, szül. 1851. jún. 8. Kecskeméten, hol a gymnasium I-IV. oszt. elvégezvén, 1870. szept. 8. a rendbe lépett Váczon. Iskolai tanulmányait Kolozsvárt fejezte be 1873-ban. Mint próbaéves tanár működött Debreczenben 1873-74., Máramaros-Szigeten 1874-80. Közben a hittudományból kiállván a vizsgálatot, 1875. aug. 26. felszentelték. A történelmet, latint s földrajzot tanította ismét Debreczenben 1880-81., Veszprémben 1881-84., Váczon 1884-95., Léván 1895-1900., Tatán 1900-1., Kolozsvárt 1901-4., Kecskeméten 1904-9.; a mely intézetben tanított, ott rendezte az éremgyűjteményt. 1909. július óta lévai házfőnök, a főgymnasium igazgatója és a történelem tanára.

Kossuth Lajosról és Mátyás királyról mondott beszéde megjelent a kolozsvári r. k. főgymnasium Értesítőjében (1903.)

Munkái:

1. A lévai gymnasium éremgyűjteménye. Léva, 1900. (Különny. a főgymnasium Értesítőjéből).

2. A róm. kath. kecskeméti főgymnasium éremgyűjteménye. Kecskemét, 1909. (Különny. a főgymnasium Értesítőjéből).

A m. kegyestanítórend Névtára. Bpest, 1870-1910. és Német Károly piarista tanár szives közlése. (Rulla).