Kezdőlap

Tóth Sándor (felső-szopori),

cs. és kir. honvéd főhadnagy, a jub. emlékérem tulajdonosa, és a «Romania csillaga»-rend lovagja, szül. 1874. ápr. 13. Bécsben; a bécsujhelyi katonai akadémiát elvégezve, 1894. mint hadnagy a cs. és kir. 83. gyalogezredhez osztatott be, a hol nemsokára zászlóalj segédtiszt lett. 1897. a hadiiskolába rendeltetett be s ott 1898. máj. 1. főhadnagygyá neveztetett ki. 1899. a hadi iskola II. évfolyamának hallgatója volt.

A Ludovika Akadémia Közlönyének munkatársa.

A Ludovika Akadémia Közlönye 1899. 703. l.