Kezdőlap

Tóth-Szabó Pál,

bölcseleti doktor, prémontrei tanár, egyetemi magántanár, szül. 1872. jan. 28. Hidvégardón (Abaujm.), 1892. szept. 8. lépett a Jászó-prémontréi rendbe; 1896. szept. 16. fölszenteltetett; 1898. főgymnasium tanár volt Nagyváradon; 1907. óta a egyháztörténelem tanár a Norbertinumban és az egyetemen a XIV-XVI. század történelmének magántanára Budapesten. A M. Néprajzi társaság a Szent István társulat a Szigligeti, a M. Történelmi és a Heraldikai s geneologiai társaságok rendes tagja.

Munkái:

1. A magyar főpapság a rendi alkotmányban a vegyes királyok alatt. Bpest, 1898.

2. Magyarország a XV. század végén pápai suplicatiók világánál. U. ott, 1903. (Különny. a Századokból.)

3. Giskra, különös tekintettel Abaujmegyére. U. ott, 1904. (Értekezések a tört. tud. köréből XIX. 10.).

4. Nagyvárad az erdélyi fejedelmek és a török uralom korában. Nagyvárad, 1904.

5. Jászó főkegyúri jog történetében. Bpest, 1905. (Különny. a Századokból).

6. Szathmári György primás (1457-1524.). U. ott, 1906. (M. Tört. Életrajzok XII. 1-3. rajzokkal és hasonmásokkal).

M. Állam 1902. 93., 1907. 113. sz.

M. Könyvészet 1904, 1906.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

A jászóvárosi prémontrei kanonokrend Névtára. Bpest, 1907. 19., 62. l.