Kezdőlap

Tóthfalusi Dániel,

szentszéki ülnök, képzőintézeti hittanár és népiskolai hitelemző.

Munkái:

1. Római kath. Káté. Irta Deharbe József, ford. Répássy János, kiadta ... Szathmár 1894. (4. kiadás, U. ott, 1904.).

2. Isten kis szolgája, vagy hogyan kell a szent misénél ministrálni? Kis tanulók számára szerkesztette. Kéziratként. U. ott, 1907.

M. Állam 1904. 39. sz.

M. Könyvészet 1908.