Kezdőlap

Tóthfalusi József,

ref. lelkész Marosvásárhelyt.

Munkája: Egységes liturgia a magyar ev. ref. egyházban. Kolozsvár, 1904. (Különny. az Erdélyi Prot. Lapból).

M. Könyvészet 1904.