Kezdőlap

Tóvölgyi Titusz (családi neve: Schaffner),

hírlapíró, később fölbirtokos, szül. 1838. ápr. 12. Egerben (Hevesm.); a gymnasiumot u. ott végezte; 1855-56. Lipcse mellett a lütschenaui gazdasági intézetben tanult; 1858-59. a budapesti állatorvosi intézetet látogatta; azonban utóbb egészen az irodalomnak szentelte idejét. Később megnősült és birtokán, az Alföldön gazdálkodik. Különben az ország elsőrangú spiritisztája.

Arany Koszorújában 1865-ben kezdte a beszély-irodalmat művelni; azután több száz beszélyt és vezérczikket írt a lapokba; a Képes Világban (1870. A bujdosók, regény); az Egyetértésben (1884. II. A mai világból, regény).

Munkái:

1. Bach-korszak. Siralmas história. Pest, 1868.

2. Az anyák bűne. Regény. U. ott, 1868. Négy kötet.

3. Nem kell a frakk! És miért nem? U. ott, 1868.

4. Mit kell tennünk? Vagy a zsidóság hazafisága és az aristocratia németesítő befolyása Magyarországban. U. ott, 1871.

5. Az ezüst vitéz. Regény a tatár pusztítás idejéből. U. ott, 1871. Négy kötet.

6. A magyar forradalom és önvédelmi harcz története 1848-49. Regényes leírásokkal a népnek. 32 képpel. U. ott, 1871.

7. Beszélyek. U. ott, 1867. (2. kiadás. «Tavaszi levelek» cz. U. ott, 1872.).

8. Imádságok és ájtatos énekek a választásokra. U. ott, 1872.

9. Szivek világa. Beszélyek. U. ott, 1872. Két kötet.

10. A honárulók. Regény. U. ott, 1872. Három kötet.

11. A becsületes emberekhez szólok! U. ott, 1872.

12. Egy fejkötő miatt. Regény. U. ott, 1872.

13. A rónák vésze. Vázlatok a betyár életből. U. ott, 1873. Két kötet.

14. A magyar ellenzék véres küzdelme 1872-ben, vagyis: gyásznapok a magyar nemzet életéből. U. ott, 1873. Két kötet.

15. A függetlenségi párthoz! Mindnyájunk érdekében. Bpest, 1876.

16. Válasz a válaszra Horváth Mihálynak. U. ott, ...

17. A kit nem akarnak befogadni. Regény. U. ott, 1887. Két kötet. (Különny. a Nemzet 1886. évf.-ból).

18. Az új világ. Regény a szoczializmus és communizmus társadalmából. U. ott, 1888. Két kötet. (Ism. Egyetértés 112. sz.).

19. A lélek mint egyén. U. ott, 1897. (Különny. a Székely Nemzetből).

20. Van-e más világ? A szellemek országából. U. ott, 1898. (2. kiadás. U. ott, 1900.).

21. Spiritiszta vagy a szellemek naptára. 1900. évre. U. ott, 1900.

22. Egy új reformácio küszöbén. Vagyis a XX. század, mint a római katholikus anyaszentegyház életének utolsó évszázada. A közerkölcsiség és a spiritizmus moráljának szempontjából. U. ott, 1900. (Ism. Prot. Szemle).

23. A mindenség földtani és leszármazási művelődésének története. Az egész művelt világon ismert «Szellem, erő, anyag» és annak magyarázata. Mediumilag írta Adelma. U. ott, 1903. Három kötet.

24. Az istenített emberek és jótékony szemfényvesztők. U. ott, 1907.

Szerkesztette az Auróra Album-naptárt magyar hölgyek számára. Pest, 1868; Eladó leányok Naptárát. U. ott, 1872-re; a Népzászlóját, a Magyar Hirlapot és az Égi Világosság cz. spiritiszta lapot.

Hölgyfutár 1864. II. 31. sz.

Reform 1872. 84. sz.

Szinnyei Repertóriuma. Történelem I., II.

Petrik Könyvészete.

Kiszlingstein Könyvészete.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 720. és II. Pótkötet 1904. 746. l.

Magyarország Vármegyéi. Heves vármegye. Bpest, év n.

M. Könyvészet 1903.