Kezdőlap

Tőke Ferencz,

énekszerző, 1553-1556. Alsó-Lendván volt ref. pap vagy tanító.

Munkái:

1. Epitaphivm Clarissimi Viri, Nobilitate Generis, Virtute Et Ervditione praestantiss. Domini Pauli Istvvanffij a Kisazzonffalva, Sacrae Regiae Maiestatis Consiliarij, scriptum a Francisco Theuke. Viennae, MDLIII.

2. Az Istennek Röttenetes Haragjáról és büntetéséről, ki megjelentetett ez mostani időkben, az Spira Ferencz doctorban azoknak példájára, kik az hitet megesmervén, megtagadják, avagy eltitkolják. 1553-1556. (Régi M. Költők Tára VI. kötetében. Bpest, 1896. 115-130. l. 476. sornyi, költemény. Megvan Bornemisza Énekes Könyve CCXLI-XLVI. levelén).

3. Historia Obsidionis Antemi quae nunc regi Sziget vocari solita est, concinnata per rytmos Hungaricos opera Francisci Tőke Anno 1556. (628. sornyi magyar költemény, u. ott VI. k. 131-150. l. kiadva).

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvtár III. 1. rész. 125. l.

Régi M. Költők Tára. Közzétette Szilády Áron. Bpest, 1896. VI. k.