Kezdőlap

Tőkés János (magyarosi).

Kazinczyhoz írt három terjedelmes levele van közölve a Kazinczy Ferencz Levelezése cz. gyűjteményben u. m. Bécs 1807., Marburg 1807. aug. 13. és Zilah 1809. febr. 17.

Kazinczy Ferencz levelezése. Közzéteszi Váczy János. V. és VI. kötet s jegyzetekkel.