Kezdőlap

Tölgyi Gyula,

főreáliskolai tanár, szül. 1845. szept. 11. Selmeczbányán (Hont m.); gymnasiumi tanulmányait Selmeczbányán és Beszterczebányán végezte. 1863. a budapesti egyetem theologiai karánál folytatta tanulmányait. 1867-75-ig a nevelői pályán működött, 1875. júl. 27. Budapesten nyert tanári képesítést a franczia és magyar nyelvből. 1875. szept. 3. a fővárosi tanács a budapesti VIII. ker. reáliskolához rendkívüli tanárrá nevezte ki segédtanári fizetéssel; hol később rendes tanár lett.

Czikke az Egyetértésben (1884. 321. sz. Lambert, Tencin és Du Deffand asszonyok salonjai).

Munkája: Franczia nyelvtan. A legújabb tanterv szerint. A reáliskolák II. és III. oszt. számára. Bpest, 1877., 1879. Két füzet. (I. második javított kiadás. U. ott, 1884.).

M. Sion 1889. 75. l.

Kiszlingstein Könyvészete.

Vajda Emil, Tanári Névkönyv. Győr, 1900. 71. l.