Kezdőlap

Török Antal, (kadicsfalvi),

megyei alispán, T. Elek Emanuel megyei törvényszéki ülnök és Darvas Eszter fia; az 1839. országgyűlésen Beőthy Ödön bihari követ mellett törvénygyakornok, 1840. a pesti kir. táblán felesküdött ügyvéd, 1841. Erdélybe haza menvén, az ottani kir. táblán is ügyvédi oklevelet nyert; az 1946-47. erdélyi országgyűlésen hátszegi követ, 1848 végén a magyar miniszterium és honvédelmi bizottmány által Erdélybe küldött kormánybiztos Beőthy Ödön mellett, majd utódánál, Csányi Lászlónál titkár, később Alsó-Fejérmegye főszolgabírája lett; 1850 után Kolozsvárt a polg. takarékpénztár igazgató-elnökévé, 1861. pedig Alsó-Fejérmegye alispánjává választatott. A pesti országgyűlés után hivataláról leköszönvén, lakhelyén, Megykeréken Alsó-Fejérm.) gazdasággal és tört. tanulmányokkal foglalkozott.

A Kolozsvári Közlönyben és Korunkban a megyei közigazgatás átalakításáról, az alispáni hivatalról és börtönrendszerről értekezett. Az erdélyi múzeumi gyűlésen a honismertetés érdekében 1864. febr. 16. tett értekező indítványa (megjelent a Kolozsvári Közlöny 1864. 34. sz.); Nagy Iván, Magyarország Családai cz. munkájához járult az erdélyi családokról némely családfai adatokkal.

Nagy Iván, Magyarország Családai XI. 315., 316. l.