Kezdőlap

Török Béla,

orvosdoktor, székesfővárosi közkórházi rendelő-orvos, a m. kir. posta- és táviró betegsegélyező-egylet fülészeti szakorvosa; oklevelét Budapesten 1896. szerezte.

Munkái:

1. A bubus venea jugularis primaer infectiosus thromborisának esete. Bpest, 1901. (Orvosi Hetilap Közleményei).

2. Mindkét hallójárat elzáródása és a dobüregek részleges csontos obliteratiója. U. ott, 1903. (Orv. H. Közlem.).

3. A dobüreg luese. U. ott, 1904. (Orv. H. Közlem.).

Szerkesztette: A közkórházi orvostársulat Évkönyvét 1906-ra. U. ott, 1907.

Pesti Alfréd, Magyarország orvosainak Évkönyve. Bpest, 1905. 149. l. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.