Kezdőlap

Török Bertalan (kadicsfalvi),

országgyűlési képviselő, szül. 1847. nov. 3. Nagy-Enyeden (atyja Udvarszékhelyi kir. birája volt); gymnasiumi tanulmányait 1866. Kolozsvárt a piaristáknál, a jogot Nagy-Enyeden a Bethlen-főiskolában és Kolozsvárt végezte. 1872. jan. Alsó-Fehér vármegye jegyzője, 1874. főjegyzője lett. Tevékeny részt vett vármegyéje és Nagy-Enyed város minden közügyében, társadalmi, közművelődési és közgazdasági egyleteinek létrehozásában. 1896. a Ferencz József-rend lovagkeresztjét nyerte; Vizakna város díszpolgárává, a nagy-enyedi választókerület pedig egyhangulag szabadelvű programmal országgyűlési képviselőjévé választotta. E kerületet azóta képviseli. Alelnöke az Alsó-Fehér vármegyei történelmi társulatnak és a nagy-enyedi takarékpénztárnak, főgondnoka a róm. kath. egyháznak sat.

Mint hirlapíró már korán kezdett a kolozsvári s budapesti politikai lapokba írni.

1881. megalapította társaival Nagy-Enyeden a Közérdek cz. hirlapot, melyet mint szerkesztő később szabadelvű politikai lappá alakított át.

Országgyűlési beszédei a Naplóban vannak.

Pallas Nagy Lexikona XVIII. 723. l., II. Pótkötet 1904. 748. l.

Vasárnapi Ujság 1902. 16. sz. arczk.

Sturm-féle Országgyűlési Almanach. Bpest, 1905. 413. l.