Kezdőlap

Török Damaszczén (Albert József, kadicsfalvi),

bölcseleti és theol. doktor, minorita-rendi szerzetes és rendfőnök, szül. 1757. jan. 27. Zetelakán (Udvarhelym.); 1781. felszenteltetett; gymnasiumi tanár volt Aradon; hitszónok, bölcseleti és hittanár az aradi, kolozsvári és nyirbátori rendházakban; az egri érseki hittani intézet igazgatója, gymnasiumi igazgató és 12 évig volt a rend főkormányzója Miskolczon. Kolozsvárt nyugalomba vonult, hol 1824. júl. 25. meghalt.

Munkái:

1. Vasárnapi és ünnepi prédikátziók, melyeket élő nyelvel mondott, és a lelki tanítók segedelmére kiadott. Eger, 1802-1805. Négy kötet.

2. Urnapi szent beszéd. Kassa, 1809.

3. Halotti rövid prédikátziók a lelki tanítóknak szapora segedelmére. Eger, 1812.

4. Calendarium morale ad perficiendum hominem compilait ex probatis scriptoribus ... Anno 1815. U. ott.

5. Az önnön gyilkosságról. Észrevételek a józan észnek és a keresztény erkölcsi tudománynak úttyán. Miskolcz, 1818.

6. Okos, és érdemes hit a róm. kath. közönséges anyaszentegyháznak hite az oltári szentségről. Bizonyította ... Miskolcz városában 1818. pünkösd hava 24. U. ott.

7. Az időt töltő mulatságok, és különös figyelemmel a játékszín erkölcsi tekintetben. U. ott, 1828.

8. Az oltár az isteni tisztelet előmozdításának nagy eszköze. Meg bizonyította a miskolczi ... minoriták templomában emeltetett új nagy oltárnak felszenteltetése alkalmatosságával 1819. karácsony hava 15. napján. U. ott.

Hazai és Külf. Tudósítások 1825. I. 27. sz. (Nekr.).

Ferenczi és Danielik M. Irók I. 591. l.

A magyarországi Minoritarend Névtára. Arad, 1882. 149., 212. l.

Petrik Bibliogr.