Kezdőlap

Török Emil,

jogi doktor, ügyvéd Budapesten.

Munkái:

1. A német belhajózási törvény. A belhajózás magánjogi viszonyairól szóló 1895. jún. 15. német birodalmi törvény. Bpest, 1896.

2. Az új franczia vízjogi törvény. U. ott, 1898.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900. és a m. n. múzeumi könyvtár példányáról.