Kezdőlap

Török Ferencz (kadicsfalvi),

bölcseleti és theologiai doktor, Jézus-társasági szerzetes-tanár, T. Sámuel és Bakó Erzsi fia, szül. 1731. decz. 3. Kadicsfalván; 1751. okt. 15. lépett a rendbe; bölcseletet és theologiát tanított Kassán és Kolozsvárt, canonjogot Budán, a dogmatikát Kassán, midőn (1773.) a rend eltöröltetett. Ekkor esperes és czímzetes kanonok lett.

Munkája: Divus Ivo oratione panegyrica celebratus. Tyrnaviae, 1761.

Stoeger, Scriptores 366. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai. XI. 313. l.

Sommervogel, Bibliothèque-Bibliogr. VIII. 61. l. (Toeroeck).