Kezdőlap

Török Ferencz,

tanár, a barothi dalárda titkár-karnagya.

Munkája: A baróthi dalárda történelme és zászlószentelési ünnepélye. Brassó, 1894.

Petrik, M. Könyvészet 1886-1900.