Kezdőlap

Török István,

széki ref. pap és az egyházi kerület esperese.

Munkája: A keresztyén szelíd türedelem elő adva egy elmélkedésben ... A déési ref. templomban júl. 1. 1832. Kolozsvár.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.