Kezdőlap

Török János (balaton-fő-kajári),

Győr vármegye alispánja és táblabirája.

Munkája: Török János elmefuttatása. Írta Győri Szemerén. Győr, 1830.

Hazai és Külföldi Tudósítások 1830. I. 34. sz.

Petrik, Bibliogr.